رئیس اداره راهنمایی و مشاوره

نام و نام خانوادگی: حبیب اله رئوف

رشته تحصیلی: راهنمایی و مشاوره

 

 


 

کارشناس اداره راهنمایی و مشاوره

نام و نام خانوادگی: سمیه امامی

 


 

محل استقرار: بالاتر از ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی- مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص)

شماره تماس: 44867488

روزها و ساعات حضور: شنبه لغایت چهارشنبه 8 الی 15:30