دانشجویان سایر واحدها ،مراجعین آزاد

ردیف

عنوان کارگاه

مشخصات کارگاه

تاریخ برگزاری

هزینه ثبت نام

ثبت نام

۱

فنون برقراری روابط موثر و صمیمی بین همسران

عمومی- ۸ ساعت-

۳ جلسه

دوشنبه ها (۹، ،۱۶ و ۲۳ مردادماه)

ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳

۳۶۰,۰۰۰ ریال

۲

فنون برقراری روابط موثر والدین با نوجوان (با کمک هوش هیجانی)

عمومی- ۸ ساعت-

۴جلسه

شنبه ۵/۷/، یکشنبه ۵/۸/، شنبه ۵/۱۴/ و یکشنبه ۵/۱۵/ (ساعت ۱۱ الی ۱۳)

۳۶۰,۰۰۰ ریال

۳

پایان نامه نویسی

تخصصی- یک روزه

دوشنبه ۲ مردادماه

(ساعت ۱۶-۸)

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۴

بازی درمانی

تخصصی یک روزه

۳ دوره در تاریخ های:

پنجشنبه ۱۲و ۲۸ مرداد ماه و ۹ شهریورماه (۱۶-۸)

۹۶۰,۰۰۰ ریال

۵

مصاحبه انگیزشی

تخصصی- یک روزه

شهریور ماه

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۶

زوج درمانی هیجان محور

تخصصی- یک روزه

مردادماه

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۷

آشنایی با فنون طراحی زندگی فردی (فنون طراحی نقشه زندگی)

عمومی ۳ ساعت

مردادماه

۳۶۰,۰۰۰ ریال

۸

فرمول های کاربردی برای شناخت دقیق در کوتاه ترین زمان (در دوره آشنایی و پیش از ازدواج)

عمومی ۳ ساعت

مردادماه

۳۶۰,۰۰۰ ریال

۹

نشست در زمینه تحلیل فیلم و انیمیشن در حوزه Mind & Motivation

عمومی ۳ ساعت

مردادماه

۳۶۰,۰۰۰ ریال

۱۰

آزمون استنفورد- بینه

تخصصی- یک روزه

مردادماه

۹۶۰,۰۰۰ ریال

 
تلفن هماهنگی جهت ثبت نام: ۴۴۸۶۵۲۸۴