تماس با ما

دانشجویان عزیز واحد علوم و تحقیقات به منظور آگاهی از خدمات مرکز و نیز به منظورتعیین وقت جهت مشاوره های حضوری می توانند از شنبه تا چهارشنبه (ساعت ۸ الی ۱۶) به ساختمان علوم پایه - طبقه ۵ غربی - اتاق ۵۰۵ مراجعه نمایند.
تلفن تماس: ۴۴۸۶۵۱۸۴ و یا داخلی ۳۲۵۷