تماس با ما

دانشجویان عزیز واحد علوم و تحقیقات به منظور آگاهی از خدمات مرکز و نیز به منظورتعیین وقت جهت مشاوره های حضوری می توانند از شنبه تا چهارشنبه (ساعت ۸ الی ۱۶) به طبقه سوم شمالی ساختمان علوم انسانی مراجعه نمایند.
تلفن تماس: ۴۴۸۶۸۶۰۷-۱۰ داخلی ۳۰۲۴