آزمون ها

  آزمون های هوش وحافظه  
کد شرح تعداد
A01 آزمون آدمک گودیناف ۱
A02 آزمون مکعب های کهس ۱
A03 هوش آزمای مختط ژیل ۱
A04 اندازه گیری هوش کودک (ریون سیاه و سفید) +نرم افزار ۲
A05 اندازه گیری هوش کودک (ریون رنگی) +نرم افزار ۲
A06 آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس ۲+ نرم افزار ۱
A07 آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس ۳+ نرم افزار ۱
A08 آزمون حافظه برای بزرگسالان ۱
A09 آزمون های حافظه کلامی و عددی ۱
A010 آزمون ماز های پورتئوس ۱
A011 پرسشنامه هوش هیجانی+نرم افزار ۱
A012 آزمون هوش منطقی (تکمیل تصاویر) ۱
A013 آزمون های حافظه بینایی کاراد ۱
A014 وکسلر کودک ۱
A015 وکسلر پیش دبستانی ۱
A016 وکسلر بزرگسال ۱

 

 

  آزمون های روابط بین فردی  
کد شرح تعداد
B01 پرسشنامه موفقیت بین فردی آدلری-نسخه بزرگسالان ۱
B02 پرسشنامه راهنمای نیازها(GNI) 1
B03 آزمون مهارت های ارتباطی و ویژگی های روان سنجی آن ۱
B04 پرسشنامه سبک های اسنادی ۱
B05 منبع کنترل درونی-بیرونی راتر ۱
B06 آزمون سنجش تفاهم بین والدین و فرزندان ۱
B07 آزمون ادراک تعامل اجتماعی گلاس ۱
B08 پرسشنامه رضامندی زناشویی ۱
B09 مقیاس مردانگی-زنانگی ۱
B010 پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و ب) ۱
B011 آزمون احساسات مثبت درباره همسر ۱
B012 مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ ۱

 

 

 

 

  آزمون های خلاقیت و تفکر  
کد شرح تعداد
C01 پرسشنامه تفکرات غیر منطقی جونز ۱
C02 سنجش تخیل ۱
C03 پرسشنامه خلاقیت سنج(CREE) 1
C04 پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت ۱
C05 آزمون تفکر خلاق تورنس(آزمون تصویری فرم A) 1
C06 آزمون تفکر خلاق تورنس(آزمون تصویری فرم B) 1

 

 

 

 

  آزمون های استعداد و توانایی  
کد شرح تعداد
D01 فرسودگی شغلی گلدارد ۱
D02 مقیاس ترجیح شغلی اثر آماپاتی وپل ۱
D03 رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند ۱
D04 مقیاس استرس شغلی کریشنا ۱
D05 مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی (مخصوص دانشجویان دختر) ۱
D06 پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ۱
D07 پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی ۱
D08 پرسشنامه عادت های مطالعه(PSSHI) 1
D09 پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ۱

 

 

 

 

  آزمون های خود پنداره و عزت نفس  
کد شرح تعداد
E01 پرسشنامه ارزش های شخصی(PVQ) 1
E02 پرسشنامه مقابله با استرس اثر فیلیپ کارتر ۱
E03 پرسشنامه مهارت های حل مشکلات اجتماعی ۱
E04 مقیاس سطوح اشتیاق ۱
E05 آزمون هیجان خواهی ماروین زاکرمن ۱
E06 پرسشنامه سنجش سازگاری بل ۱
E07 مقیاس انگیزه تأیید(AMS) 1
E08 پرسشنامه خویشتن داری ۱
E09 مقیاس کنار آمدن با خود ۱
E010 مقیاس احساس (هیجان) خواهی زاکرمن ۱
E011 پرسشنامه ترس(FCL) 1
E012 آزمون رشد اجتماعی واینلند ۱
E013 مقیاس کارآمدی شخصی ۱
E014 مقیاس بلوغ اجتماعی رائو(RSMS) 1
E015 پرسشنامه پذیرش اجتماعی ۱
E016 مقیاس خودپنداره کودکان(CSCS) 1
E017 مقیاس بلوغ عاطفی(EMS) 1
E018 آزمون تحمل ناکامی(FRTO) 1
E019 آزمون قضاوت اخلاقی (MJT) 1
E020 مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS) 1
E021 آزمون خویشتن پنداری (خودپنداره فردی) ۱
E022 پرسشنامه جرأت ورزی ۱
E023 آزمون خصوصیات اخلاقی وودورث ۱
E024 آزمون عزت نفس کوپر اسمیت ۱
E025 پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ ۱
E026 مقیاس خود-انگاره اثر راستوجی ۱
E027 مقیاس های سنجش ادراک خویشتن(SMSP) 1

 

 

 

 

  آزمون های تشخیصی  
کد شرح تعداد
F01 آزمون ویسکانسین(WCST) 1
F02 چک لیست بهداشت روانی (پرادماکور) ۱
F03 فرم تجدید نظر شده SCL90-R 1
F04 آزمون سانتوچی ۱
F05 پرسشنامه استرس کودرون (شامل چهار پرسشنامه) ۱
F06 آزمون شخصیتی بندر-گشتالت ۱
F07 پرسشنامه شخصیتی روان نژندی ۱
F08 افسردگی کودکان ماریا کواکس ۱
F09 آزمون بالینی چند نفری میلون ۳+ نرم افزار ۱
F010 مقیاس اضطراب وجودی گود ۱
F011 مقیاس اضطراب امتحان ۱
F012 مقیاس اضطراب کتل ۱
F013 پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28)+ نرم افزار ۱
F014 مقیاس اضطراب زانک(SAS) 1
F015 پرسشنامه استرس هولمز و راهه ۱
F016 پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر ۱
F017 پرسشنامه وسواس فیلیپ کارتر ۱
F018 آزمون افسردگی زانک ۱
F019 راهنمای سیاهه روانی کالیفرنیا(CPI)+نرم افزار ۱
F020 پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا ۱
F021 آزمون خودشناسی (اضطراب) کتل ۱
F022 مقیاس شخصیت ۱۶ عاملی کتل ۱

 

 

 

 

  آزمون های فرافکن  
کد شرح تعداد
G01 آزمون های فرافکن دئو و موهان برای انگیزش پیشرفت ۲
G02 آزمون تداعی کلمات یونگ ۱
G03 آزمون جملات ناتمام راتر ۱
G04 تست نقاشی خانواده ۱
G05 آژمون اندریافت کودکان(CAT) 1
G06 آزمون اندریافت موضوع(T.A.T) 1
G07 آزمون های فرافکنی (آزمون های جملات ناتمام) ۱
G08 آزمون رورشاخ+نرم افزار ۱

 

 

 

 

  آزمون های شخصیت  
کد شرح تعداد
H01 آزمون های تحلیلی شخصیت پرسشنامه های شخصیتی آیزنگ+ نرم افزار ۱
H02 پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا (MMPI)+ نرم افزار ۱
H03 سنخ نمای مایرز-بریگز ۱
H04 آزمون آلپورت, ورنون و لیندزی ۱
H05 شخصیت برن-رویتر ۱
H06 مقیاس درون گرایی-برون گرایی ۱
H07 پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B ۱